GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

(“Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”)

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Ahmet Çetiner (Egeye Dönüş) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca KARYA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait Egeye Dönüş markası tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz müşterilerimizi bilgilendirmektir.

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, KARYA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi https://www.egeyedonus.com olan web sitesinin ve Egeye Dönüş’e ait sosyal medya hesaplarının işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinin (“Müşteri”) çerezlerin (cookie)  kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası  ile,

 

Ne tür kişisel veriler toplandığının açıklanması,

Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığının açıklanması,

İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin belirtilmesi konusunda veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlanmaktadır.

 

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KARYA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

AHMET ÇETİNER

 

Adres: Aydoğdu Mahallesi, Mimar Sinan Cd. No:105/A, 09800 Nazilli/AYDIN

 

E-Posta Adresi: [email protected]

 

WhatsApp Numaramız: 0 530 832 53 43 (Hafta içi 5 gün boyunca 09:00-18.00 saatleri arasında)

 

Sosyal Medya Hesaplarımız: Facebook, Instagram ve Twitter kanalıyla "@egeyedonus" hesabımıza DM / Yorum atarak ulaşabilirsiniz.

 

2- Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

 

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Egeye Dönüş’ün sosyal medya ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir. 

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 

Egeye Dönüş’ün web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Egeye Dönüş’ün Müşteri ile iletişime geçebilmesi,

Egeye Dönüş tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,

Sipariş takibinin yapılması,

Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,

Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,

Satış sonrası Egeye Dönüş tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,

Egeye Dönüş’ün, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve  hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,

Egeye Dönüş’ün web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi, Egeye Dönüş’ün web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması, Egeye Dönüş’ün web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması, Egeye Dönüş’ün web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Egeye Dönüş’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Egeye Dönüş’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

 

Egeye Dönüş Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği Egeye Dönüş ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteriler'e öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi,

Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,

Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Egeye Dönüş tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,

amacındayız.

 

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizin İşlenme amaçları ve hukuki sebepleri’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 

Egeye Dönüş’ün yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak ;

 

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

E-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,

Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

çerçevesinde Egeye Dönüş tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizin İşlenme amaçları ve hukuki sebepleri’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Egeye Dönüş tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, Egeye Dönüş’ün ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

 

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

 

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da  işletme adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Egeye Dönüş söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

 

 

 

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

Müşteriler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

 

7- Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

 

Egeye Dönüş kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Egeye Dönüş olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Egeye Dönüş Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Egeye Dönüş tarafından işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Egeye Dönüş kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

  

8- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

 

Egeye Dönüş, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak Egeye Dönüş’ün kamuya açık web sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

 

AYDINLATMA METNİ

İşletmemiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel veriler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, emlak bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj, internet sitesi, sosyal medya mecraları veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, işletmemizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

Sipariş geçmişiniz ve sipariş ettiğiniz ürünlere ilişkin bilgiler, yine talep ve şikayetlerinizin takibi, adli ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve tarafınıza gönderilecek promosyon, ürün tanıtımı vb. bilgilendirme ve reklam faaliyetlerinde kullanılmak üzere işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz, siparişlerine ilişkin beğeni durumunuz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Egeye Dönüş’ün sosyal medya ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

Egeye Dönüş web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Egeye Dönüş’ün Müşteri ile iletişime geçebilmesi,

Egeye Dönüş tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,

Sipariş takibinin yapılması,

Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,

Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,

Satış sonrası Egeye Dönüş tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,

Egeye Dönüş’ün, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,

Müşteri’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

Egeye Dönüş’ün web sitesini ve sosyal medya mecralarıyla gelen bilgileri analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

Egeye Dönüş’ün web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

Egeye Dönüş’ün web sitesine ve sosyal medya hesaplarına yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Egeye Dönüş’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Egeye Dönüş’ün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.

Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, hukuki yükümlülük ve işlerin takibi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınız:

Kanun’un 11. maddesi gereğince; işletmemize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı işletmemize e-posta, sosyal medya ya da telefon yoluyla iletebilirsiniz.

Egeye Dönüş-Ahmet Çetiner

Adres: Aydoğdu Mahallesi, Mimar Sinan Cd. No:105/A, 09800 Nazilli/AYDIN

E-Posta Adresi: [email protected]

WhatsApp Numaramız: 0 530 832 53 43 (Hafta içi 5 gün boyunca 09:00-18.00 saatleri arasında)

Sosyal Medya Hesaplarımız: Facebook, Instagram ve Twitter kanalıyla "@egeyedonus" hesabımıza DM / Yorum atarak ulaşabilirsiniz.

 

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ
Ege’ye Dönüş tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.
Kimlik, iletişim, pazarlama, müşteri işlem, alışveriş alışkanlıkları, mesleki bilgilerimin:
1.    Ürünlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşterilere sadakat programı çerçevesinde çeşitli avantajlar sağlanması ve bunlara ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla,
2.    Ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi kapsamında müşteri alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri analiz edilmesi ve müşterilere yönelik özelleştirilmiş teklif ve segmentasyon sağlanması, satın alınan ürünler üzerinden müşteri segmentasyonu (Tüketim alışkanlıklarını etkileyen kültürel ve yerel aidiyet bilgileri da dahil olmak üzere) ve diğer müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) analizlerinin yapılması ve icrasının yönetimi amacıyla,
3.     Reklam/iletişim/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik ticari iletilerin (telefon, SMS, MMS, e-posta(matbu) veya diğer şekillerde) gönderiminin sağlanması amacıyla, işlenip kaydedilmesini kabul ediyorum.
Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerimi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, tüm alışveriş bilgilerim, müşteri işlem bilgilerim sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiğim bilgiler, alışverişimdeki ürün bilgileri benden talep edilebilir ve bu verilerim yukarıdaki amaçlara uygun şekilde Ege’ye Dönüş’ün sosyal medya mecralarında ya da web uygulamasında kaydedilebilir. Yine tamamlanamayan siparişlerimle ilgili olarak da verdiğim bilgiler siparişin tamamlanmasındaki hata ve eksikliklerin giderilebilmesi ve Ege’ye Dönüş tarafından siparişi tamamlamak adına tarafıma yardımcı olunabilmesi amacıyla işlenebilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçlarla Ege’ye Dönüş’ün, kişisel verilerimi (özel nitelikli olan ve olmayan), açık rızama binaen yurt içinde veya yurt dışında; işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan şirketler ile (ödeme sistemleri şirketleri dahil olmak üzere), satış, pazarlama, müşteri ilişkileri, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ile, Ege’ye Dönüş’ün faaliyetleri ile ilgili satış, pazarlama ve yazılım hususlarında destek veren üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam ve halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) paylaşabileceğini ve/veya bu kişilere erişme açabileceğini kabul ederim.

 

 

 

KVKK Başvuru Formu

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR